Over de Projektfabrik

Het theater project voor jonge volwassenen op hun weg naar de training

Concept
De PROJEKTFABRIK voert JobAct® sinds 2005. JobAct® combineert theaterpedagogische methodieken met klassieke en creatieve sollicitatietraining. We zoeken een verbinding tussen duurzame persoonlijkheidontwikkeling en het effectief zoeken naar werk. Met het ontwikkelen van een theaterstuk worden diverse competenties getraind, zoals; afspraken nakomen, constructief meedenken, collegialiteit, doorzettingsvermogen en conflicthantering. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een lokaal gevestigde aanbieder van opleidingen en een lokale culturele instelling. De PROJEKTFABRIK garandeert de kwaliteit en voert het project management.

JobAct

Verloop

 • Fase 1 (5 maanden):
  In de eerste vijf maanden, van het tien maanden durende traject, werken de deelnemers gemeenschappelijk aan een theaterstuk. Ze ontwikkelen dit zelf vanaf het eerste idee tot aan de première. Gelijktijdig doorlopen de deelnemers een sollicitatietraining met als doel een stageplaats voor de tweede fase te acquireren. De openbare première van het theaterstuk is het hoogtepunt van de eerste fase van het project en is de afsluiting van deze fase.
 • Fase 2 (5 maanden):
  In de tweede helft worden stages bij bedrijven gelopen, deze worden theater- en sociaal pedagogisch ondersteund. Resource-georiënteerde job-training en individuele sociaal-pedagogische coaching begeleiden beide fasen van het tien maanden durende project.

Doelstellingen

 • Verbetering van de inzetbaarheid door versterking van de eigen- en de team vaardigheden van de deelnemers
 • Ondersteuning van individuele aansluitende beroepsperspectieven
 • Bemiddeling naar een baan of naar een opleiding
 • Beroepsorientatie, versterking van persoonlijke kracht en uitbouwen van vaardigheden, dit in de context van een zelf ontwikkeld theaterstuk.
 • Systematische training op het gebied van communicatie en interactie
  met als doel resultaatgericht werken binnen een team
 • Ontwikkeling van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de
  realisatie van het theaterstuk (bv. timmerwerk, schilderen / schilders,
  kleermakers, kappers, handelaars)
 • Bemiddeling van de algemene vaardigheden zoals: kennis van diverse computerprogramma’s en team- en klantgericht gedrag op de werkvloer

Doelgroep

 • Jongeren tot 25 jaar
 • jongeren zonder beroepskwalificaties en schoolverlaters zonder diploma
 • jongeren met meerdere bemiddelingsmoeilijkheden

Download

JobAct.pdf - noch einsetzen ...